Komentarai
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Gintautas, Guostė

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Komentarai

Žodyje „krizė” visuomet telpa pokyčių galimybė, tik reikia jų norėti ir ieškoti

Įvai­rių gy­ve­ni­miš­kų ar si­tu­a­ci­nių kri­zių sa­vo gy­ve­ni­me pa­ti­ria­me kiek­vie­nas. Var­gu ar daug mū­sų yra iš­ven­gę trau­mų, li­gų, ne­tek­ties, ne­dar­bo, sky­ry­bų. At­si­dū­rus pa­di­din­tos ri­zi­kos zo­no­je, daž­nas ne­ten­ka ge­bė­ji­mo dirb­ti, sva­jo­ti, kur­ti, ne­ten­ka pa­ma­ti­nio ti­kė­ji­mo, nes žmo­gų ly­di per­ne­lyg di­de­lis ne­ri­mas, bai­mė, įtam­pa, net gė­da, skaus­mas. Psi­cho­lo­gai ti­ki­na, kad žo­dis „kri­zė“ vi­suo­met sa­vy­je tal­pi­na po­ky­čių ga­li­my­bę, tik rei­kia jų no­rė­ti ir ieš­ko­ti. Aly­taus po­li­kli­ni­kos psi­cho­lo­gi­nė tar­ny­ba dvi die­nas per sa­vai­tę – ant­ra­die­niais ir ket­vir­ta­die­niais – ano­ni­miš­kai ir ne­mo­ka­mai kon­sul­tuo­ja žmo­nes, su­si­dū­ru­sius su psi­cho­lo­gi­nė­mis pro­ble­mo­mis, skau­džiais iš­gy­ve­ni­mais. Šią pras­min­gą ano­ni­mi­nę aly­tiš­kių pa­slau­gą ly­di šauks­mas „Tu rū­pi – pa­gal­ba vi­suo­met yra ša­lia“. Ko­kia tai pa­gal­ba, apie tai pla­čiau kal­ba ją tei­kian­tys Aly­taus po­li­kli­ni­kos psi­cho­lo­gai Dai­va An­ta­na­vi­čiū­tė ir To­mas Šla­pi­kas.
toliau2018-04-14  commGrįžti į straipsnį

Jūsų nuomonė


Start Previous     End  Next  

Rašyti komentarą:

Vardas *
El. paštas *
Komentaras *
    

*   - pažymėti laukeliai būtini

Prisijungti
Prisiminti
commPriminti slaptažodį  registruotisRegistruotis


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

Neišnagrinėjome aktualios jums temos? Pasiūlykite jums aktualias temas, stengsimės paliesti ir jas...

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100