Komentarai
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Butvydas, Alvita, Rokas, Jokimas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Komentarai

Pušis nudžiovino užpuolę vabalai. Ar tai bus galutinė išvada?

 Aly­taus ku­ror­to gy­ven­to­jai, va­sa­rio vi­du­ry­je pa­ma­tę iš­pjau­tas pu­šis dvie­juo­se Pu­šy­no gat­vės skly­puo­se, krei­pė­si į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kus, pro­ku­ro­rus, kad bū­tų iš­si­aiš­kin­ta, ar pu­šys ne­bu­vo pik­ty­biš­kai su­nai­kin­tos. Juk, gy­ven­to­jų pa­ste­bė­ji­mu, me­džiai prieš ke­le­rius me­tus pra­dė­jo įtar­ti­nai džiū­ti, da­bar ne­bu­vo ki­to ke­lio kaip juos nu­pjau­ti. Svars­ty­ta, ar to­kiu bū­du skly­pas pres­ti­ži­nė­je mies­to vie­to­je nė­ra pa­pras­čiau­siu ir pi­giau­siu bū­du at­lais­vin­tas sta­ty­boms. Nu­pjau­tų nu­džiū­vu­sių pu­šų ty­ri­mus ėmė or­ga­ni­zuo­ti sa­vi­val­dy­bė ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, pro­ku­ro­rai pra­dė­jo ty­ri­mą dėl ga­li­mai su­nai­kin­to ir su­ža­lo­to tur­to. Šian­dien dėl iš­pjau­tų me­džių Pu­šy­no gat­vė­je jau gau­tos eks­per­tų iš­va­dos, ku­rios pa­tvir­ti­na jų džiū­vi­mo prie­žas­tis. Ta­čiau kai ku­rie ku­ror­to gy­ven­to­jai ne­la­bai lin­kę ti­kė­ti šio­mis iš­va­do­mis.

toliau2018-06-14  commGrįžti į straipsnį

Jūsų nuomonė


2018-06-14 12:58:03 ,,Ekspertams'' (88.119.196.97)
Na, jeigu 8-10 ml.Rundapo į pušies šerdį ,,didelė injekcija'', kad ji per 1-2 metus nudžiūtų, tai neaišku kokius mokslus šie ,,ekspertai'' yra baigę.
2018-06-15 11:32:43 Jurgiss (5.20.52.103)
Gal tokio ar panašaus rundapo reikėtų sušvirkšti į aplinkosaugininkų ar durnelio Jemelios rūmus ?
Start Previous   [ 1-2 ]    End  Next  

Rašyti komentarą:

Vardas *
El. paštas *
Komentaras *
    

*   - pažymėti laukeliai būtini

Prisijungti
Prisiminti
commPriminti slaptažodį  registruotisRegistruotis


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

Neišnagrinėjome aktualios jums temos? Pasiūlykite jums aktualias temas, stengsimės paliesti ir jas...

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100